Podatki o prodajalcu

Podjetje:

Terme Paradiso, Cvetkovič Marjan, s.p.

Selska cesta 15 b

8257 Dobova

Telefon: 07/45 22 988

Mobilna številka: 031/ 450 – 444

Mail: info@paradiso.si

Splošni pogoji poslovanja

Pred nakupom preko spletne trgovine vas prosimo, da preberete splošne pogoje poslovanja. Z uporabo spletne trgovine uporabnik soglaša in sprejema vse določbe splošnih pogojev poslovanja. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, naj takoj preneha z uporabo spletne trgovine.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Terme Paradiso, Cvetkovič Marjan, s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in s priporočili GZS ter mednarodnih kodeksov e-poslovanja in se nanašajo na vse uporabnike spletne trgovine.

Spletna trgovina je namenjena predstavitvi in prodaji izdelkov oziroma storitev uporabniku. Lastnik, skrbnik in upravljavec so Terme Paradiso, Cvetkovič Marjan, s.p., Selska cesta 15b, 8257 Dobova. Kupec oz. uporabnik je oseba, ki uporablja spletno trgovino in je opravila nakup storitve oziroma izdelka. Pri izvedbi storitve so veljavni le specifični pogoji ponudnika storitve.

Plačilni pogoji

  • po povzetju
  • po predračunu
  • z bančno kartico

Poštnina

Poštnina se zaračuna v znesku 3,50 €, pri plačilu po povzetju pa je strošek poštnine 5,00 €. Za plačilo po povzetju se iz strani Pošte Slovenije dodatno zaračuna strošek provizije za odkupnino po njihovem rednem ceniku.

Avtorske pravice

Vsebina in grafična podoba spletne trgovine je v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati, kar nepooblaščenim osebam prepoveduje reprodukcijo, distribucijo, javno prikazovanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela. Lastnik si tako pridržuje pravico do ukrepanja proti kršitelju v primeru ugotovljenih kršitev, izjeme nastanejo le s predhodno pisno privolitvijo s strani lastnika.

Postopek registracije ter postopek naročila

Reklamacije
Reklamacije mora kupec nemudoma sporočiti na e-poštni naslov info@paradiso.si ali na naslov Terme Paradiso, Selska cesta 15b, 8257 Dobova, v roku 2 ur od nakupa v spletni trgovini. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo, s tem pa kupec izgubi pravico do povračila škode, do znižanja cene ali odstopa od pogodbe.

Varovanje osebnih podatkov

Terme Paradiso bodo pridobljene osebne podatke, ki so pridobljeni preko spletne trgovine, skrbno varovala v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Pri tem se Terme Paradiso zavezujejo, da podatkov ne bodo posredovale tretjim osebam ali podjetjem s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.

Uporabnik spletne trgovine prostovoljno podaja svoje osebne podatke in dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo. Osebni podatki, ki so nam jih posredovani, so potrebni za obdelavo naročila, za namene neposrednega trženja in za komunikacijo splošnih zadev.

Šteje se, da uporabnik s sprejemom splošnih pogojev spletne trgovine pristaja, da Terme Paradiso, Cvetkovič Marjan, s.p., te podatke uporablja izključno in samo za interne potrebe in obdelavo podatkov v okviru obsega svojega zakonitega poslovanja in sicer za potrjevanje rezervacij, komuniciranja s strankami, dela marketinga, neposrednega trženja, obveščanja o ugodnostih in novostih ter pošiljanja e-novic. Osebne podatke uporabnika lahko podjetje hrani in uporablja časovno neomejeno. V kolikor uporabnik tega ne želi, se lahko o tem kadarkoli izjavi ter kontaktira Terme Paradiso neposredno.

Terme Paradiso omogočajo vsem uporabnikom, ki so zaupali svoje osebne podatke, da lahko kadarkoli na dogovorjen način zahtevajo, da se vsi ali nekateri osebni podatki prenehajo uporabljati. Vsak uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pri uveljavljanju pravic ali pri pridobivanju informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo, ki vam je na voljo na info@paradiso.si. Vaša vloga bo obravnavana v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU (GDPR).

Odgovornost

Lastnik uporabnikom spletne strani ne garantira, da bo uporaba delovala neprekinjeno, vedno na razpolago ter da bo popolnoma varna. Nameščanje zlonamerne programske opreme in vsiljene pošte, ki bi poslabšala, onemogočila ali ogrozila delovanje spletne trgovine in škodovala drugim uporabnikom je strogo prepovedano. Lastnik se ogradi od odgovornosti za škodo, ki bi utegnila povzročiti tehnične težave ali druge motnje, ki preprečujejo nemoteno delovanje.

Spremembe splošnih pogojev

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli prememb brez posebne najave in brez omejitev. Velja tudi, da lastnik lahko kadarkoli spremeni dostopnost do storitev v spletni trgovini ter vzpostavi omejitve do dostopa celotne ali dela storitve brez prehodne najave. Spremembe veljajo nemudoma od objave.

Reševanje sporov

Vse pripombe, pritožbe, vprašanja in predloge, ki se nanašajo na spletno trgovino sporočite na info@paradiso.si ali na poštni naslov Terme Paradiso, Selska cesta 15b, 8257 Dobova.

Za spore, ki izhajajo iz uporabne spletne trgovine ter splošnih pogojev je pristojno Okrajno sodišče Brežice.